Currently set to Index
Currently set to Follow

Change Management

Verandering is een constante. Binnen je organisatie, je departement en misschien wel je eigen functie. Hoe hou je controle?

Doorheen de jaren ervaarde Valerie dat heel veel veranderingsprojecten vertragen of mislukken.
Wat initieel als een positief, future proof project wordt gezien, draait uit op een nachtmerrie.

Medewerkers verliezen de motivatie, de sfeer verzuurt of er gaan zelfs mensen tegenwerken. Met het risico dat  top performers & talenten vertrekken en zelfs klanten het vertrouwen helemaal verliezen.

Beter voorkomen dan genezen. Roep daarom nog voor de start van het veranderingsproject de hulp in van een professional:

  • Samen een intern en extern communicatieplan opstellen.
  • Alle neuzen in dezelfde richting krijgen.
  • Begeleiden en challengen van directie en management
  • Motiveren van medewerkers in veranderingsprocessen.
  • Counteren van onnodige weerstand.

Kies ervoor om verandering binnen je organisatie proactief aan te pakken en er keer op keer een succes van te maken.